Karta kredytowa jest formą kredytu udzielanego przez banki. Ten rodzaj kredytu może uzyskać osoba, która posiada osobisty rachunek w banku, na który systematycznie wpływają środki pieniężne. Większość osób wynagrodzenie za pracę czy emerytury otrzymuje co miesiąc na konto w określonej stałej kwocie. Dla banku jest to sygnał, że dana osoba posiada stałe źródło dochodu. Osoby ze stałym dochodem w odpowiedniej wysokości są bardzo dobrymi klientami i im właśnie proponowane są rozwiązania związane z dostępem do karty kredytowej.

Jak działa karta kredytowa.

Uzyskanie karty kredytowej wymaga podpisania umowy z bankiem, który ją wydaje. Do każdej umowy dołączona jest tabela opłat i prowizji pobieranych przez bank. Umowa zawiera również wysokość przyznanego w jej ramach kredytu wraz z wysokością oprocentowania. Karty kredytowe są propozycją ze strony banku do bezgotówkowego wykonywania transakcji handlowych. W ramach umowy wskazany jest również okres w jakim uzupełnienie wykorzystanych środków nie pociąga za sobą naliczania odsetek. Zazwyczaj jest to okres około 50 dni od dnia wykonania operacji. Ten czas może być różny w zależności od banku. Brak odsetek dotyczy bezgotówkowego obrotu. Karta kredytowa umożliwia również wypłacenie gotówki z bankomatu. Wypłata gotówki pociąga za sobą pobranie prowizji i naliczanie odsetek od zadysponowanej kwoty.


Pospay. Nowoczesna kasy fiskalna firmy Posnet. Sprawdź jak możesz wykorzystać!


Koszty związane z korzystania z karty kredytowej.

Poziom kosztów obsługowych związanych z kartą kredytową jest różny i zależy od banku, który ją wydał. Większość banków pobiera opłatę jednorazową za wydanie karty. Dodatkowo za każdy miesiąc może być naliczana opłata za posiadanie karty. W niektórych bankach te opłaty mogą nie obowiązywać w pierwszym roku korzystania z karty i pojawiają się dopiero w latach następnych.
Za obrót bezgotówkowy banki nie pobierają prowizji od kupującego. Uzupełnienie środków we wskazanym terminie nie pociąga za sobą kosztów.
Wypłata gotówki z bankomatu używając karty kredytowej, traktowana jest jak uruchomienie kredytu gotówkowego. W takiej sytuacji banki pobierają prowizję za dokonaną transakcję i od tej chwili aż do całkowitej spłaty zadłużenia naliczane są odsetki. Wysokość prowizji i odsetek zależy od banku.
Kota pobieranych prowizji za poszczególne działania związane z używaniem karty kredytowej określana jest zazwyczaj w procentach. W wielu przypadkach dodatkowo określone są minimalne kwoty prowizji. Dotyczy to zazwyczaj transakcji kiedy procentowe wyliczenie jest poniżej określonej wartości minimalnej prowizji.

Korzystanie z karty kredytowej jest rozsądnym rozwiązaniem dla osób zachowujących dyscyplinę finansową. Wypłaty gotówki z karty kredytowej powinno być staranie przemyślane. Każda wypłata gotówki pociąga za sobą koszty związane z naliczanymi odsetkami od pobranej kwoty co w znaczący sposób zwiększa obsługę posiadanej karty.