Zaprzestanie używania kasy fiskalnej może być spowodowane kilkoma czynnikami :

1. Zakończenie działalności gospodarczej – w takiej sytuacji należy w pierwszej kolejności dokonać wszystkich formalnych zgłoszeń do urzędu skarbowego o zakończeniu działalności. Następstwem tego jest wykonanie czynności określonych odrębnymi przepisami i w obecności serwisanta oraz pracownika urzędu skarbowego sporządzić odpowiednie dokumenty.